Ny særudstilling åbner på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum den 5. april.

Den Kolde Krig er i centrum, når Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum slår dørene op for sæsonen 2019. Med en ny, stor særudstilling markeres samtidig Murens fald i 1989 og oprettelsen af NATO i 1949.
Museets frivillige har arbejdet på projektet i to år. Baseret på omfattende research og inspirationsrejser til andre museer i både ind- og udland, er det lykkedes at fortælle 40 års historie på en let og overskuelig måde, gennem korte tekster, lyde, sjældne billeder og interview med bl.a. en tidligere Starfighterpilot.

Rejser til Moskva og Volgograd (Stalingrad) har givet et lille indblik i Den Kolde Krig set med russiske øjne.

Tæt ved centrum i Moskva, 65 m under jorden ligger Bunker 42. Det tidligere tophemmelige russiske anlæg er en pendant til koldkrigsbunkeren Regan Vest i Rebild. Det var herfra den sovjetiske top kunne styre en atomkrig mod NATO. Bunkeren kan beskytte 30.000 personer i 90 dage, uden kontakt med verden udenfor. I bunkeren er der også udstillet oversigtskort, hvoraf det bl.a. tydeligt fremgår at truslen mod Danmark under den Kolde Krig, er den geografiske placering. Som vogter af sejladsen mellem verdenshavene og Østersøen, kunne Danmark sætte en prop i hullet, og dermed afskære Warszawapagtens Østersøflåder.

Kold Krigsudstillingen afslører, hvordan Warszawapagten havde planlagt et atomangreb, der i løbet af 10 dage ville eliminere Danmarks kontrol over Bælterne.

Gennem gode kontakter har Ruslands største fødevarevirksomhed Miratog (30.000 medarbejdere) doneret originale sovjetiske militæruniformer og -udrustning til udstillingen. Et rent praktisk problem var at de russiske soldater ikke er så høje som vestlig standard, så der skulle fremskaffes specielle udstillingsginer til de sovjetiske uniformer.

Kold Krigsudstillingen åbnes 5. april kl. 15.00 med taler af medlem af Folketinget Søren Gade og fhv. medlem af Folketinget Frank Aaen. Netop de to talere markerer også, at der er forskellige syn på Den Kolde Krig.

Mød op til en spændende indvielse – alle er velkommen, og der er fri entre.