Udstillingen om danske DISA våben

Den danske virksomhed DISA (Dansk industrisyndikat), tidligere Riffelsyndikatet begyndte at fremstille rekylgeværer (maskingeværer) omkring århundredeskiftet, og den første model blev introduceret i 1902, og i de efterfølgende 50 år blev det pågældende solgt og eksporteret til 34 forskellige lande. Dette har medført, at der er konstrueret et større antal varianter til forskellige formål og i flere forskellige kalibre. Alle MG varianter bygger på samme låsesystem, bortset fra den seneste efterkrigsmodel – Madsen Sætter, som er gastryksystem.

Det danske forsvar har anvendt følgende maskingeværsmodeller: M/1904, M/1916, M/1924, M/1939 alle i cal. 8mm og M/1948 er cal. 7,62 mm (30 – 06).

DISA benævnte deres prototyper og de varierende typer af maskinpistoler med et P (formentlig produktions nr.), der startede med P1 for Madsen – Suomi M/1941, der var den første MP DISA fremstillede, og sluttede med P 127 for den sidst fremstillede type i tresserne. Varianterne var ofte kun ændret ubetydeligt, efter krav fra køberne, samt varierende kalibrer/patrontyper, speciel nummerering eller mærkning.

Årsagen til at DISA fremstillede de mange typer, er at man forsøgte at sælge våben på verdensmarkedet, bl.a. for at følge op på de relativ omfattende leverancer af MG’ere, der havde fundet sted siden 1902. Det lykkedes også at afsætte de nye efterkrigstyper til nogle lande, fortrinsvis gamle MG kunder, men det blev aldrig den store succes.

DISA konstruerede og fremstillede også kraftigere våben i begrænset omfang, herunder bl.a. 12,7 mm MG, 20 mm maskinkanoner og morterer.


Maskinpistoler

DISA har også fremstillet maskinpistoler (MP) i flg. grundtyper:
Madsen – Suomi M/1941 grundtype P1
Madsen – M/1945 grundtype P13
Madsen – M/1946 grundtype P16
Madsen – M/1950 grundtype P56
Madsen – M/1953, MK l grundtype P74
Madsen – M/1953, MK ll

Geværer

DISA har også fremstillet geværer der omfatter:
Madsen – Ljungman M/1945, automatgevær, gastryk
Madsen – M/1947, cylinderlås.
Madsen, let automat karabin, gastryk cal. 7,62 mm NATO

Eksportsalg af GV var yderst begrænset. Ligesom MP blev der fremstillet flere varianter.