Garnisonen

Udstillingen om Aalborg som garnisonsby er hovedsagelig baseret på billeder af situationer, som karakteriserer livet i en by med en fast garnison af militære styrker.

Aalborg har været garnisonsby siden 1779, og byen har siden 2. Verdenskrig været den største garnison i Danmark med regimenter og skoler fra hæren, stabe for hjemmeværnet og en stor flyvestation.

Garnisonsudstillingen omfatter blandt andet:
– Dronningens Livregiment
– Feltherrens Fodregiment (10. Regiment)
– 3. Livgardebataljon (Reservebataljon)
– Trænregimentet (tidligere Jyske Trænregiment.)
– Jyske Luftværnsregiment
– Flyvestation Aalborg


Håndbroderede stol

Dronningestolen, regimentschefstolene samt 17 broderede stole fra Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment.

Regimentsbilleder

Der findes en stor samling af kompagnibilleder fra Trænregimentet/Jyske Trænregiment, Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment.

Uniformer

Udstilling af gallauniformer.