Civilforsvarets historie

På grund af den stigende trussel om storkrig i Europa besluttede den danske regering i 1938, at der skulle opbygges en beskyttelse af civilbefolkningen mod følgerne af evt. luftangreb.

En organisation, der fik navnet STATENS CIVILE LUFTVÆRN, fik ansvaret for, at der i alle større byer blev opstillet sirener til varsling af befolkningen, bygget beskyttelsesrum og uddannet personel, der med brand- og redningsmateriel kunne indsættes mod krigsskader.

Luftværnet var en humanitær og ikke-militær organisation.

Det var en stor og vanskelig opgave, da man ikke havde erfaringer at bygge på. Efter 2. verdenskrigs udbrud i 1939 fik man dog oplysninger fra England og Tyskland om luftangreb på byer og virkningen på civilbefolkningen.

Der blev også beordret mørklægning af alt lys, der kunne ses fra luften og lavet planer for evakuering af befolkningen fra truede byområder, særligt hvor tyskerne forventede invasion.

Danmark blev forskånet for større krigsskader, men en del byer blev udsat for mindre angreb, bl.a. Aalborg da engelske fly angreb den tyske flyveplads vest for Nørresundby.

Til assistance ved større angreb blev der oprettet et antal mobile hjælpekolonner med værnepligtig personel – CBU-kolonner. En af disse blev stationeret i Vraa og Sindal.

Luftværnet totale styrke var i 1945 på ca. 250.000 personer.

Efter 2. verdenskrigs ophør blev Luftværnet nedlagt, bortset fra CBU-kolonnerne.

I forbindelse med de mere fredelige tider fik Danmark i 1992 en ny Beredskabslov, der medførte, at civilforsvaret blev kraftigt nedskåret, og der skete en sammenlægning med BRANDVÆSNENET til det nuværende REDNINGSBEREDSKAB.

Udstillingslokale vest

I det vestlige lokale vises i tekst og billeder en orientering om det danske civilforsvars historie i tiden 1938 – 1992. Desuden vises uniformer, som blev brugt under 2. verdenskrig og i tiden 1950 – 1970. I den opstillede montre vises gradstegn og personelemblemer.

Udstilling under udstillingsdæk

I forbindelse med den ”kolde” krig i tiden 1950 –89 blev et nyt civilforsvar stærkt udbygget, især byggeri og indretning af beskyttelsesrum og uddannnelse af hjælpepersonel herunder mange værnepligtige. Der blev også anskaffet store mængder brand- og redningsmateriel.

Alene Aalborg civilforsvar havde i 1990 en styrke på 4000 værnepligtige, frivillige og andet personel samt 75 motorsprøjter og ca. 150 km. brandslanger.