Aalborg Forsvars-
og Garnisonsmuseum

gør os alle grønnere

Det er Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums mål at arbejde mod en så ringe samlet belastning af miljøet som muligt under hensyntagen til eksisterende fysiske rammer og vilkår.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum har som det første museum indgået partnerskab med Center for Grøn Omstilling Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune gennemførte i samarbejde med Eniig i december 2018 bæredygtighedsscreening af museet og udarbejdede efterfølgende screeningsrapport med forslag til projekter i forbindelse med grøn omstilling.

Det fremgår af rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med energibesparende foranstaltninger, overvågning af vandforbrug, varmebesparende foranstaltninger både på fjernvarme- og varmtvandsforbrug, anvendelse af mindre miljøbelastende rengøringsmidler og -forbrugsmaterialer samt aktiv affaldshåndtering.
Endvidere vil det være formålstjenligt at overvåge øvrige områder mhp. at vurdere nye bæredygtighedspotentialer for museet.

Museet vil løbende forsøge at efterleve anbefalede tiltag for grøn omstilling.