250.000 har set Totalforsvars-udstilling på Aalborg 250.000 har set Totalforsvars-udstilling i Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

11. marts, 2019

Museets besøgstal har nu passeret 250.000 siden åbningen i 2002. Besøgsstatistikken viser, at turister også fatter interesse for museet, idet andelen af turister de seneste 3 år har udgjort 20%. Museet markerer begivenheden ved, at gæst nr. 250.000 blev inviteret på en flyvetur i et veteranfly af samme type og årgang som kan ses på museet. Flyet er produceret i 1950 af den danske flyfabrik Scandinavian Aero Industri og er af mange kendt som KZ-7 Lærke, der har været anvendt af både Flyvevåbnet og været solgt til civile formål.

Museets formand og direktør oberst Flemming Larsen udtrykker stor tilfredshed med besøgstallet, der i de seneste 4-5 år har ligget mellem 16000 og 20000 gæster. Det er Flemming Larsens opfattelse, at museets succes bygger på flere forhold. Primært at museet kan vise, hvilke dele Totalforsvaret består af, samt tillige de vekslende temaudstillinger, der har været vist siden 2015. Besøgstallet, der har været støt stigende siden åbningen i 2002, skal ses på baggrund af, at museets åbningstid alene er 1. april- 31. oktober, samt vinterferien.

Museets drift har siden etableringen bygget på frivilliges indsats. De kan nu se frem til, at der er indledt samarbejde med Aalborg Universitet om udvikling af museet med det formål at fastholde og tiltrække nye besøgende.

Direktør, Flemming Larsen gratulerer og ønsker god tur til Jacob Dronninglund Knudsen der, med medlem af Museets Støtteforening Jan D. Johansson ved pinden, oplevede et museumsfly i luften lørdag den 22. september 2019.