Om foreningen

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har til formål at hjælpe museet årligt med et passende økonomisk bidrag af de midler, som foreningen råder over, herunder at yde materiel eller økonomisk støtte til et bestemt projekt eller aktivitet. Det kan været ét, som museet ønsker at gennemføre eller foreningen foreslår men som museet ikke selv kan klare uden hjælp.

Støtteforeningen har i øjeblikket godt 200 medlemmer, heraf er nogle firma- og foreningsmedlemmer. En stor del af de personlige medlemmer er blandt de mange frivillige hjælpere, der yder en uvurderlig, dygtig og praktisk indsats i museets drift. Det er eksempelvis som kustoder, hjælp med at sætte udstillinger op, registrere og reparere oplagt militærudrustning og våben såvel på museet som i Støtteforeningens depotkælder på Aalborg Kaserner.

Men der kan sagtens bruges flere hænder!

Foreningen udgiver også medlemsbladet ”Garnisonen”, afholder foredrag om aktuelle eller historisk interessante militære emner og tilrettelægger også udflugter og besøg. Se nærmere under aktiviteter.

Historie

Garnisonshistorisk Selskab Aalborg var forgængeren for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening. Garnisonshistorisk Selskab blev oprettet i 1984 med det formål at få oprettet et Forsvars- og Garnisonsmuseum i Aalborg samt at udbrede kendskabet til forsvarets historie i Aalborg.

Juni 2002 åbnede museet i den tidligere tyske vandflyverhangar og på dens omgivende arealer på Skydebanevej. Garnisonshistorisk Selskab Aalborg ændrede da navn til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening, og samtidig fratrådte oberst Orla C.Kops som formand for Garnisonshistorisk Selskab og påtog sig opgaven som leder af Forsvars- og Garnisonsmuseet.
Den 25. september 2009 fejrede Støtteforeningen 25 års jubilæum på museet. Gaverne, der indkom, bl.a. et samlet beløb over 30.000 kr., påregnes brugt til fordel for museets nye udstillingshal.

Bestyrelsen

Formand

Uffe Uhler
98 24 35 94
uffe.uhler@10mb.dk

Sekretær

Gert Jensen
20 74 24 43
2cv@stofanet.dk

Næstformand

Johnny Strandgaard
40 46 46 58
strandgaard@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Knud E. Anholm
98 27 19 89
h-k-anholm@hotmail.com

Kasserer

Stig Rasmussen
26287437
stigbr49@gmail.com

Aktiviteter

Foreningen udgiver medlemsbladet ”Garnisonen”, der normalt udkommer 3 gange årligt.

Foreningen arrangerer foredrag om såvel militærhistoriske emner som aktuelle emner i relation til forsvaret eller garnisonen.

Ligeledes arrangeres ture og besøg til militærhistorisk interessante steder og museer samt til institutioner med relation til forsvaret. Aktuelle aktiviteter annonceres her på siden.

I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg er det muligt for
foreningens medlemmer at deltage i torsdagsforedrag på Aalborg Universitet.

Torsdagsforedrag 2022

29. september 2022 kl. 19.00 
Petergruppen i Nordjylland
Jens-Christian Hansen, Museumsinspektør, ph.d. Vendsyssel Historiske Museum
Som følge af den stigende modstand i Danmark i 1943 pønsede den nazistiske topledelse i Berlin på hævn.
Der var dog det problem, at Danmark var “fredsbesat” og “Det Tredje Rige” dybt afhængigt af dansk landbrug og industri. Brutale, storstilede repressalier kom derfor ikke i betragtning. Resultatet blev målrettede gengældelsesaktioner udført af tyske og danske agenter fra “Petergruppen”.
Gruppen var et rejsehold i død og ødelæggelse, der også hærgede i Nordjylland. Formidlingschef Jens Christian Hansen fra Vendsyssel Historiske Museum fortæller om gruppens schalburgtage og clearingmord i landsdelen i et nationalt og internationalt perspektiv og runder af med at skildre retsopgøret mod gerningsmændene, hvor nogle også havde nordjyske rødder.

6. oktober 2022 kl. 19.00
En fabrik og en by. Godthaab Hammerværk og det bysamfund, der opstod omkring
hammerværket.
Peter Jørgensen, Lokalhistoriker, Godthåb Hammerværk
Godthaab Hammerværks historie, er et fint eksempel på udviklingen fra håndværket i 1800-tallets
landsbysmedje til industrien i den landskendte redskabsfabrik, en periode, der strakte sig fra 1844-2007.
Vandkraften var den afgørende kraftkilde, der bestemte hammerværkets placering – først i Sejlflod og fra
1858 i Godthaab.
Omkring fabrikken – og som en følge af den – opstod der et helt nyt bysamfund med boliger, sociale
fællesskaber og institutioner til bysamfundets beboere. Foredraget omfatter derfor også beretningen om
dette bysamfunds udvikling og samspillet mellem fabrikken og den unge arbejderlandsby.
Afsluttende en redegørelse for, hvordan det lykkedes at redde de gamle bygninger og vandkraftanlægget
fra nedbrydning.

27. oktober 2022 kl. 19.00
Atomfrygt

Casper Sylvest, lektor, ph.d., Syddansk Universitet
Foredraget beskæftiger sig med frygten for atomteknologier og særligt frygten for atomkrigen fra
afslutningen af 2. verdenskrig til i dag. Det er en historie, der bidrager med interessante perspektiver på
politik, samfund, kultur og hverdagsliv under den Kolde Krig og som sætter vores aktuelle forhold til
atomteknologier i perspektiv. Vi skal se på de historiske forbindelser mellem kernevåben og spørgsmål om
sikkerhed, sundhed og miljø. Atomfrygt har ikke bare været genstand for politisk mobilisering og en faktor i
væsentlige beslutninger men har også fungeret som tidstegn og ventil for andre frustrationer.

3. november 2022 kl. 19.00
Det vilde sildeboom

Jakob Ørnbjerg, historiker, ph.d.
Skomagere, skoledrenge og snarrådige degne stormede mod bådene. Overalt gik rygtet – silden var
kommet! Siden middelalderen var silden strømmet til gydepladser i danske farvande og ofte i så tykke
stimer, at de kunne skovles direkte fra overfladen. Den fede fisk blev Nordens sølv, for både pave og pøbel
slubrede salte sild i sig på årets fastedage. Eksporteventyret forvandlede Limfjordens ukendte flækker til
hovedrige købstæder, og i 1703 kvitterede en kvotekonge i Nibe med et nyt kirkeskib – en model af en sildebåd.
I 1820’erne endte det vilde sildeboom brat, da havet gennembrød klitterne ved Nordsøen og
sendte mindre sildevenligt vand ind i fjorden. I dag er silden henvist til højtidsbordet, hvor vi samles som
sild i en tønde.

Alle foredrag afholdes:  Foredragssalen i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg. Foredragene starter kl. 19.00.

Medlemmer af Kulturhistorisk Forening for Nordjylland, Selskabet for Aalborgs Historie samt Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har fri adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.

Bliv medlem af Støtteforeningen - det betaler sig!

Prisen for et års kontingent:

Personligt medlemskab for voksne – 150,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år) 

Personligt medlemskab for et barn til og med 14 år – 75,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år).

Familiemedlemskab – 350,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for begge forældre med børn under 16 år)

Øvrige medlemskaber (foreninger, firmaer selskaber, institutioner, militære enheder) – 400,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for to ikkenavngivne personer fra hver af de nævnte ”øvrige”.

Medlemskab kan tegnes under besøg på museet; ved henvendelse til medlemmer af bestyrelsen eller ved at udfylde og sende formularen her:

Udfyld online-formularen for at blive medlem af Støtteforeningen