Om foreningen

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har til formål at hjælpe museet årligt med et passende økonomisk bidrag af de midler, som foreningen råder over, herunder at yde materiel eller økonomisk støtte til et bestemt projekt eller aktivitet. Det kan været ét, som museet ønsker at gennemføre eller foreningen foreslår men som museet ikke selv kan klare uden hjælp.

Støtteforeningen har i øjeblikket godt 200 medlemmer, heraf er nogle firma- og foreningsmedlemmer. En stor del af de personlige medlemmer er blandt de mange frivillige hjælpere, der yder en uvurderlig, dygtig og praktisk indsats i museets drift. Det er eksempelvis som kustoder, hjælp med at sætte udstillinger op, registrere og reparere oplagt militærudrustning og våben såvel på museet som i Støtteforeningens depotkælder på Aalborg Kaserner.

Men der kan sagtens bruges flere hænder!

Foreningen udgiver også medlemsbladet ”Garnisonen”, afholder foredrag om aktuelle eller historisk interessante militære emner og tilrettelægger også udflugter og besøg. Se nærmere under aktiviteter.

Historie

Garnisonshistorisk Selskab Aalborg var forgængeren for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening. Garnisonshistorisk Selskab blev oprettet i 1984 med det formål at få oprettet et Forsvars- og Garnisonsmuseum i Aalborg samt at udbrede kendskabet til forsvarets historie i Aalborg.

Juni 2002 åbnede museet i den tidligere tyske vandflyverhangar og på dens omgivende arealer på Skydebanevej. Garnisonshistorisk Selskab Aalborg ændrede da navn til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening, og samtidig fratrådte oberst Orla C.Kops som formand for Garnisonshistorisk Selskab og påtog sig opgaven som leder af Forsvars- og Garnisonsmuseet.
Den 25. september 2009 fejrede Støtteforeningen 25 års jubilæum på museet. Gaverne, der indkom, bl.a. et samlet beløb over 30.000 kr., påregnes brugt til fordel for museets nye udstillingshal.

Bestyrelsen

Formand

Uffe Uhler
98 24 35 94
uffe.uhler@10mb.dk

Sekretær

Gert Jensen
20 74 24 43
2cv@stofanet.dk

Næstformand

Johnny Strandgaard
40 46 46 58
strandgaard@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Knud E. Anholm
98 27 19 89
h-k-anholm@hotmail.com

Kasserer

Stig Rasmussen
26287437
stigbr49@gmail.com

Aktiviteter

Foreningen udgiver medlemsbladet ”Garnisonen”, der normalt udkommer 3 gange årligt.

Foreningen arrangerer foredrag om såvel militærhistoriske emner som aktuelle emner i relation til forsvaret eller garnisonen.

Ligeledes arrangeres ture og besøg til militærhistorisk interessante steder og museer samt til institutioner med relation til forsvaret. Aktuelle aktiviteter annonceres her på siden.

I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg er det muligt for
foreningens medlemmer at deltage i torsdagsforedrag på Aalborg Universitet.

Generalforsamling 2021 – ny dato

Den planlagte ordinære generalforsamling i Støtteforeningen onsdag den 17. marts 2021 måtte udskydes på grund af COVID 19 restriktioner.

Med de bebudede lempelser vover bestyrelsen at fastsætte en ny indkaldelse til:

Onsdag den 9. juni 2021, kl. 19.00 på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingentet
 5. Orientering om foreningens kontante støtte til museet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse: På valg er Uffe Uhler, Svend Jensen og Knud Erik Anholm
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Orientering om museets drift
 11. Eventuelt

Af hensyn til traktement bedes tilmelding givet til Gert B. Jensen på mail 2cv@stofanet.dk senest søndag den 6. juni.

Museet vil være åbent fra kl. 18.00, så der vil være lejlighed til at gå rundt og se på udstillinger og nyheder.

Obs!

Skulle corona-situationen alligevel spidse til, så vi atter må udskyde generalforsamlingen, vil dette blive meddelt på foreningens hjemmeside https://www.forsvarsmuseum.dk/stotteforeningen/

Vi anbefaler i øvrigt medlemmerne til løbende at følge med i dagspressen om udviklingen i restriktioner for forsamlinger.

Torsdagsforedrag 2021

30. september- kl. 19.00 – 
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage.

14. oktober- kl. 19.00 – 
Christian 2. og Aalborg

28. oktober- kl. 19.00
Stormflod – limfjordslandets store naturkatastrofe i 1825

11. november- kl. 19.00
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen

Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (auditorium 6)(over gården).

Tilmelding: Folkeuniversitetet, tlf. 98 16 75 00, www.fuaalborg.dk

Medlemmer af Kulturhistorisk Forening for Nordjylland, Selskabet for Aalborgs Historie samt Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har fri adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.

Bliv medlem af Støtteforeningen - det betaler sig!

Prisen for et års kontingent:

Personligt medlemskab for voksne – 150,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år) 

Personligt medlemskab for et barn til og med 14 år – 75,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år).

Familiemedlemskab – 350,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for begge forældre med børn under 16 år)

Øvrige medlemskaber (foreninger, firmaer selskaber, institutioner, militære enheder) – 400,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for to ikkenavngivne personer fra hver af de nævnte ”øvrige”.

Medlemskab kan tegnes under besøg på museet; ved henvendelse til medlemmer af bestyrelsen eller ved at udfylde og sende formularen her:

Udfyld online-formularen for at blive medlem af Støtteforeningen