Om foreningen

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har til formål at hjælpe museet årligt med et passende økonomisk bidrag af de midler, som foreningen råder over, herunder at yde materiel eller økonomisk støtte til et bestemt projekt eller aktivitet. Det kan været ét, som museet ønsker at gennemføre eller foreningen foreslår men som museet ikke selv kan klare uden hjælp.

Støtteforeningen har i øjeblikket godt 200 medlemmer, heraf er nogle firma- og foreningsmedlemmer. En stor del af de personlige medlemmer er blandt de mange frivillige hjælpere, der yder en uvurderlig, dygtig og praktisk indsats i museets drift. Det er eksempelvis som kustoder, hjælp med at sætte udstillinger op, registrere og reparere oplagt militærudrustning og våben såvel på museet som i Støtteforeningens depotkælder på Aalborg Kaserner.

Men der kan sagtens bruges flere hænder!

Foreningen udgiver også medlemsbladet ”Garnisonen”, afholder foredrag om aktuelle eller historisk interessante militære emner og tilrettelægger også udflugter og besøg. Se nærmere under aktiviteter.

Historie

Garnisonshistorisk Selskab Aalborg var forgængeren for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening. Garnisonshistorisk Selskab blev oprettet i 1984 med det formål at få oprettet et Forsvars- og Garnisonsmuseum i Aalborg samt at udbrede kendskabet til forsvarets historie i Aalborg.

Juni 2002 åbnede museet i den tidligere tyske vandflyverhangar og på dens omgivende arealer på Skydebanevej. Garnisonshistorisk Selskab Aalborg ændrede da navn til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening, og samtidig fratrådte oberst Orla C.Kops som formand for Garnisonshistorisk Selskab og påtog sig opgaven som leder af Forsvars- og Garnisonsmuseet.
Den 25. september 2009 fejrede Støtteforeningen 25 års jubilæum på museet. Gaverne, der indkom, bl.a. et samlet beløb over 30.000 kr., påregnes brugt til fordel for museets nye udstillingshal.

Bestyrelsen

Formand

Uffe Uhler
98 24 35 94
uffe.uhler@10mb.dk

Sekretær

Gert Jensen
20 74 24 43
2cv@stofanet.dk

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Knud E. Anholm
98 27 19 89
h-k-anholm@hotmail.com

Kasserer

Stig Rasmussen
26287437
stigbr49@gmail.com

Aktiviteter

Foreningen udgiver medlemsbladet ”Garnisonen”, der normalt udkommer 3 gange årligt.

Foreningen arrangerer foredrag om såvel militærhistoriske emner som aktuelle emner i relation til forsvaret eller garnisonen.

Ligeledes arrangeres ture og besøg til militærhistorisk interessante steder og museer samt til institutioner med relation til forsvaret. Aktuelle aktiviteter annonceres her på siden.

I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg er det muligt for
foreningens medlemmer at deltage i torsdagsforedrag på Aalborg Universitet.

Foredrag 2024

Torsdag den 2. maj kl. 19.00 – 21.00:

Til stede i Verdens brændpunkter
Mød seniorsergent og tidligere jægersoldat Otto Erik Sørensen. Han vil fortælle om sine udsendelser til verdens brændpunkter. Otto Erik Sørensen har været udsendt til steder over hele verden for at støtte opgaver i forskellige regi: NATO, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors og Udenrigsministeriet. Opgaverne har været meget forskellige, bl.a. har han været udsendt til EU’s monitoreringsmission i Georgien, som valgobservatør for OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) og ved den internationale observatørmission på Vestbredden af Jordanfloden i Mellemøsten, TIPH (Temporary International Presence in Hebron).
Foredragsholder: Otto Sørensen.

Torsdag 10. oktober kl. 1900 – 2100:

Filmforevisning “Træfningen ved Hollandshus 1943”.
Dramadokumentaren ”Træfningen ved Hollandshus” handler om den mest berømte hændelse i Rold Skov under 2. verdenskrig. En dramatisk nedkastning af våben ved Madum Sø natten mellem 17. og 18. august 1943, der endte i direkte ildkamp mellem en modstandsgruppe fra Aalborg og den tyske besættelsesmagt. Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Kjær Sørensen taget til fange og nogle få dage senere dømt til døden ved en tysk krigsret. Bisættelsen af Niels Erik Vangsted endte i strejker og oprør i Aalborg, hvor mange borgere mistede livet. Forløbet var en medvirkende årsag til, at den danske regering 29. august 1943 afbrød samarbejdspolitikken med besættelsesmagten.

Hændelsesforløbet er dramatiseret med hjælp af lokale statister og rollespillere i tyske uniformer og så vidt muligt optaget på de autentiske lokaliteter. Vi følger begivenhederne minut for minut – turen fra Aalborg til nedkastningspladsen ved Madum Sø, signalgivningen til den engelske flyvemaskine, selve nedkastningen, indsamlingen af containere, der var fyldt med sprængstof, turen på generatorlastbilen tilbage til Skørping, mødet med de tyske soldater, turen gennem stationsbyen med tyskerne lige i hælene, træfningen ved skovfogedhuset Hollandshus og flugten ind i skoven.
Filmen varer ca. 48 minutter.
Filmforevisningen indledes med en gennemgang af begivenhederne op til træfningen og afsluttes med en kort gennemgang af tiden indtil befrielsen.

Der er gratis adgang til begge arrangementer. Tilmelding bedes foretaget på info@forsvarsmuseum.dk eller tlf. 98 12 88 21 senest 14 dage før begivenheden.
Der er plads til max. 30 tilhørere. Tilmelding er efter “først til mølle”- princippet.

Bliv medlem af Støtteforeningen - det betaler sig!

Prisen for et års kontingent:

Personligt medlemskab for voksne – 150,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år) 

Personligt medlemskab for et barn til og med 14 år – 75,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år).

Familiemedlemskab – 350,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for begge forældre med børn under 16 år)

Øvrige medlemskaber (foreninger, firmaer selskaber, institutioner, militære enheder) – 400,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for to ikkenavngivne personer fra hver af de nævnte ”øvrige”.

Medlemskab kan tegnes under besøg på museet; ved henvendelse til medlemmer af bestyrelsen eller ved at udfylde og sende formularen her:

Udfyld online-formularen for at blive medlem af Støtteforeningen