Om foreningen

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har til formål at hjælpe museet årligt med et passende økonomisk bidrag af de midler, som foreningen råder over, herunder at yde materiel eller økonomisk støtte til et bestemt projekt eller aktivitet. Det kan været ét, som museet ønsker at gennemføre eller foreningen foreslår men som museet ikke selv kan klare uden hjælp.

Støtteforeningen har i øjeblikket godt 200 medlemmer, heraf er nogle firma- og foreningsmedlemmer. En stor del af de personlige medlemmer er blandt de mange frivillige hjælpere, der yder en uvurderlig, dygtig og praktisk indsats i museets drift. Det er eksempelvis som kustoder, hjælp med at sætte udstillinger op, registrere og reparere oplagt militærudrustning og våben såvel på museet som i Støtteforeningens depotkælder på Aalborg Kaserner.

Men der kan sagtens bruges flere hænder!

Foreningen udgiver også medlemsbladet ”Garnisonen”, afholder foredrag om aktuelle eller historisk interessante militære emner og tilrettelægger også udflugter og besøg. Se nærmere under aktiviteter.

Historie

Garnisonshistorisk Selskab Aalborg var forgængeren for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening. Garnisonshistorisk Selskab blev oprettet i 1984 med det formål at få oprettet et Forsvars- og Garnisonsmuseum i Aalborg samt at udbrede kendskabet til forsvarets historie i Aalborg.

Juni 2002 åbnede museet i den tidligere tyske vandflyverhangar og på dens omgivende arealer på Skydebanevej. Garnisonshistorisk Selskab Aalborg ændrede da navn til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening, og samtidig fratrådte oberst Orla C.Kops som formand for Garnisonshistorisk Selskab og påtog sig opgaven som leder af Forsvars- og Garnisonsmuseet.
Den 25. september 2009 fejrede Støtteforeningen 25 års jubilæum på museet. Gaverne, der indkom, bl.a. et samlet beløb over 30.000 kr., påregnes brugt til fordel for museets nye udstillingshal.

Bestyrelsen

Formand

Uffe Uhler
98 24 35 94
uffe.uhler@10mb.dk

Sekretær

Gert Jensen
20 74 24 43
2cv@stofanet.dk

Næstformand

Johnny Strandgaard
40 46 46 58
strandgaard@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Knud E. Anholm
98 27 19 89
h-k-anholm@hotmail.com

Kasserer

Stig Rasmussen
26287437
stigbr49@gmail.com

Aktiviteter

Foreningen udgiver medlemsbladet ”Garnisonen”, der normalt udkommer 3 gange årligt.

Foreningen arrangerer foredrag om såvel militærhistoriske emner som aktuelle emner i relation til forsvaret eller garnisonen.

Ligeledes arrangeres ture og besøg til militærhistorisk interessante steder og museer samt til institutioner med relation til forsvaret. Aktuelle aktiviteter annonceres her på siden.

I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg er det muligt for
foreningens medlemmer at deltage i torsdagsforedrag på Aalborg Universitet.

Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støtteforeningen:

Onsdag den 9. marts 2022, kl. 19.30

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på et let traktement, hvorfor tilmelding bedes givet til Gert B. Jensen på mail 2cv@stofanet.dk eller sms til 20 74 24 43 senest søndag den 6. marts.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingentet
 5. Orientering om foreningens kontante støtte til museet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse: På valg er Johnny Strandgaard og Gert B. Jensen
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Orientering om museets drift
 11. Eventuelt

Obs!

Såfremt corona-situationen udvikler sig sådan, at det ikke vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen som planlagt, vil medlemmerne blive nærmere orienteret pr. mail eller brev udsendt senest fjorten dage før den 9. marts 2022.

Har du husket at betale for dit medlemsskab?? Personligt medlemsskab: Kr. 150,- Børnemedlemskab: Kr. 75,Familiemedlemskab: Kr. 350,Øvrigt medlemskab: Kr. 400,Beløbene er pr. år – og der er naturligvis gratis adgang på Forsvarsmuseet, når du har betalt!

Torsdagsforedrag 2022

17. marts 2022 – kl. 19.30
Sprittens by. Snaps og kulturarv i Aalborg
Arkivar, cand.mag. Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv og afdelingsleder, dr.phil. Morten Pedersen, Nordjyske Museer
Spritproduktion har i flere hundrede år været en del af erhvervslivet i Aalborg. I en lang periode var al snapseproduktion i Danmark endda samlet på det ikoniske fabriksanlæg i Aalborgs vestby, som går under navnet Spritten, men i 2015 var det slut, og det store område blev genstand for planer om kunst og attraktive boliger. Foredraget fortæller om spritten fra de ældste tider til i dag.

24. marts 2022 – kl. 19.00
Højfolk, havfruer og spøgelser
Museumsinspektør, cand.mag. Inger K. Bladt, Nordjyske Museer
Folkemindeforskere som Evald Tang Kristensen og Svend Grundtvig indsamlede i slutningen af 1800-tallet langt over 400 sagn om overnaturlige væsner og begivenheder i Nordjyske Museers arbejdsområde fra Mariager Fjord til Limfjorden. Mange af dem knytter sig til specifikke lokaliteter. Hvilke typer af sagn er der, hvordan er de opstået, og hvad har de betydet for lokalbefolkningen?

31. marts 2022 – kl. 19.00
Vestkysten i dansk turisme fra H.C. Andersen til Cold Hawaii
Redaktør, ph.d. Mikael Frausing, danmarkshistorien.dk – Aarhus Universitet
Da badning i havet vandt frem i 1800-tallet blev Jyllands vestkyst opdaget som turistrejsemål. Forfattere som St. St. Blicher og H.C. Andersen beskrev det jyske landskab som en stærkere, voldsommere og mere intens udgave af den danske natur. Og helt ude mod vest, længst væk fra København og på kanten af det danske rige, fandt man den store øde natur, hvor der var højt til himlen og langt til det meste. Mikael Frausing fortæller om hvordan turismen forvandlede vestkysten til et rekreativt landskab for badning, sport og leg, gav nyt liv til stille fiskerlejer og blev en af Europas store turistattraktioner.

7. april 2022 kl. 19.00
Aalborghistorien i nyt lys
Medarbejdere fra Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum 
Aalborgs historie er løbende genstand for en intens lokalhistorisk interesse. Hør om arkivets og museets aktuelle arbejde med indsamling, udgravninger, udstillinger, forskning og formidling på en lang række platforme.

Alle foredrag afholdes: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (auditorium 6)(over gården).

Tilmelding: Folkeuniversitetet, tlf. 98 16 75 00, www.fuaalborg.dk

Medlemmer af Kulturhistorisk Forening for Nordjylland, Selskabet for Aalborgs Historie samt Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening har fri adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.

Bliv medlem af Støtteforeningen - det betaler sig!

Prisen for et års kontingent:

Personligt medlemskab for voksne – 150,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år) 

Personligt medlemskab for et barn til og med 14 år – 75,00 kr (giver gratis adgang til museet for medlemmet hele det aktuelle år).

Familiemedlemskab – 350,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for begge forældre med børn under 16 år)

Øvrige medlemskaber (foreninger, firmaer selskaber, institutioner, militære enheder) – 400,00 kr (giver gratis adgang til museet hele det aktuelle år for to ikkenavngivne personer fra hver af de nævnte ”øvrige”.

Medlemskab kan tegnes under besøg på museet; ved henvendelse til medlemmer af bestyrelsen eller ved at udfylde og sende formularen her:

Udfyld online-formularen for at blive medlem af Støtteforeningen