Jægerkorpset

Den 1. November 1961 blev Jægerkorpset oprettet. Der blev udpeget en chef og en
næstkommanderende, som indsamlede erfaringer fra andre landes specialstyrker. Herefter blev en 4 måneders aspirantuddannelse påbegyndt, sluttende med en uges optagelsesprøve, hvor aspiranterne blev udtaget. Korpset blev indkvarteret på Hvorup kaserne, men ret snart overflyttet til Flyvestation Aalborg, hvor det fortsat er stationeret.

Jægerkorpset er opkaldt efter 2. Sjællandske Jægerkorps, som blev oprettet den 1. marts 1785. Det nuværende Jægerkorps bærer da også Jægerhornet, med Kong Christian den syvendes initialer som afdelingsmærke.

Formålet med oprettelsen af et Jægerkorps var at have en fjernopklaringsstyrke, som i tilfælde af krig mellem NATO og Warszawapagten, kunne indsættes i Warszawapagtens område for at opklare mod de fremrykkende fjendtlige styrker, herunder lokalisere eventuelle atomvåben.


Anders Lassen – sømand og soldat

Anders Lassen var blandt de første danske i udlandet, der i 1940 valgte at tage kampen op mod den nazistiske besættelsesmagt.
Han meldte sig til de britiske styrker, hvor han blev optaget i den nyoprettede enhed Special Boat Service (SBS).

Anders Lassen gjorde tjeneste ved denne enhed under hele krigen, indtil han faldt i Norditalien i spidsen for sin enhed, den 9. april 1945, på 5 årsdagen for Danmarks Besættelse.

Major Anders Lassen blev 24 år.

Major Anders Lassen blev den højst dekorerede dansker i britisk tjeneste. Han blev tildelt tre Militærkors, og han blev for sin sidste indsats hædret posthumt med Victoriakorset. Dermed blev han den eneste ikke-brite, som under 2. Verdenskrig modtog denne store hæder.

Major Anders Lassen står stadig som et ideal for danske mænd og kvinder, der i dag gør tjeneste i det danske forsvar.

Kilde og billeder:
Anders Lassen Fonden