amqMQw4lR4uQutXqj0pkuQ

Museets udstilling om krigen i 1864 omfatter det ældste materiel, der er udstillet på museet.

Materiellet består primært af de tre antikke sanitetskøretøjer. Det ældste køretøj er en ambulance fra ca. 1840, som har deltaget i den første slesvigske krig (1848-50). Det gamle lægekøretøj fra ca. 1860 har deltaget i krigen 1864 og var beregnet til at transportere lægens beholdning af instrumenter og medicin.
Den nyere ambulance fra 1878 er meget mere komfortabel end den førstnævnte, som det tydelig kan ses. Ambulancen var så moderne og avanceret, at den fra Danmark blev sendt til Paris i 1889 som en af de danske udstillingsgenstande på Verdensudstillingen det år, hvor også Eiffeltårnet blev indviet.

Af yderligere sanitetseffekter findes en hel del lægeinstrumenter samt en lerdunk til brændevin, så sårede, der skulle opereres kunne få en slurk som bedøvelse.

Endelig findes fortællingen om krigen i 1864 fra begyndelsen ved Dannevirk, over Sankelmark og Dybbøl til Als. Den sidste træfning i 1864 blev gennemført den 3. juli ved den lille landsby Lundby, beliggende på Hadsund Landevej 12 km. SØ for Aalborg. I det opstillede diorama ses slagmarken og den fatale træfning.