Tirsdag 24. maj 2022- kl. 19.00 – 21.00

”Den kolde krig 1949 – 1991”

I et beboelseskvarter tæt ved centrum i Moskva, 65 m under jorden, ligger Bunker 42. Det tidligere tophemmelige russiske anlæg er en pendant til koldkrigsbunkeren Regan Vest beliggende i Rebild. Det var herfra den sovjetiske top kunne styre en atomkrig mod Vesteuropa og USA. Bunkeren kunne beskytte 30.000 personer i 90 dage, uden kontakt med verden udenfor.

Truslen mod Danmark under den Kolde Krig fremgår tydeligt af de kort, der er udstillet i bunkeren. Danmarks geografiske placering som vogter af sejladsen mellem verdenshavene og Østersøen, giver mulighed for “at sætte en prop i hullet”. Det udgør en vital risiko for Sovjetunionens og DDR’s Østersøflåders frie sejlads.

Stillet overfor den trussel, opgiver Danmark neutralitetspolitikken, der har været ført siden nederlaget i 1864, og bliver i 1949 medlem af NATO. Danmark har valgt side i ideologiske øst- vestkonflikten, også selvom medlemskabet indebære en risiko for, at kunne blive inddraget i en fuldskala atomkrig.

Få hele historien om frygten for en alt ødelæggende atomkrig, hvorfor den opstod, og hvordan det hele fuser ud med Sovjetunionens kollaps i 1991.

Foredragsholder:               Ole Hahn Houmann.

Torsdag 27. oktober 2022- kl. 19.00 – 21.00

”Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig”.

Foredrag om modstandsbevægelsens nordjyske flugtrute, som fragtede personer, gods og post mellem Danmark og Sverige under 2. verdenskrig.

Fra 1943 og indtil krigens slutning havde modstandsbevægelsen en flugtrute fra det østlige Jylland til Sverige. De nordjyske havne Skagen, Strandby og Sæby var udskibningshavne i størstedelen af tiden. Sæby var den vigtigste udskibningshavn – indtil tyskerne sprængte organisationen i januar 1945.

Med forskellige eksempler beskrives hvordan en flygtning – på flugt gennem et Danmark, hvor den tyske besættelsesmagt var en konstant trussel – via en udskibningshavn kunne komme til friheden i Sverige. Endvidere gennemgås organisering og styring af ruterne, selve transporten tværs over Kattegat og de ledende personer i organisationen.

Ved krigens slutning var de fleste af de involverede fra Nordjylland enten ”gået under jorden”, flygtet til Sverige eller sad som fanger i Frøslevlejren. I foredraget fortælles om Gestapos aktion i Sæby og Frederikshavn i de dramatiske dage i begyndelsen af det sidste krigsår.

Foredragsholder:               Henning U. Sørensen.

Entre: Kun adgang for museets frivillige og Støtteforeningens medlemmer. Tilmelding, max. antal: 30 personer.