Signaltjeneste

Stort set alle de udstillede genstande i signaltjeneste udstillingen er udlånt fra Telegraftroppernes Historiske Samling i Fredericia.

I udstillingen indgår ældre telefonmateriel og telefoner, radioer, omstillingsborde og fjernskrivere anvendt i hæren efter 2. Verdenskrig.

Ved siden af signaltjenestmontren findes en morsetræner, hvor publikum kan træne færdighederne i brug af morsealfabetet.


Telegraftroppernes Historiske Samling

Samlingen er i 1993 oprettet under det sammenlagte Telegrafregiment, som en videreførelse af to mindre samlinger ved de to gamle regimenter i Høvelte og Århus.

Samlingen er i dag henlagt under Hærens Førings-støtteskole (tidligere Hærens Signalskole), som studiesamling.

http://www.forsvaret.dk/TGR/THS/Pages/default.aspx