Dronningens Livregiment

På 1. sal i hangarens vestfløj findes garnisonsudstillingen, hvor en væsentlig del udgøres af udstillingen om Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment. Udstillingen omfatter hovedsageligt genstande, som tidligere var en del af udsmykningen i hovedbygningen samt officersmessen på Nørre Uttrup Kaserne.

Begge de omtalte regimenters sidste faner er udstillet sammen med et antal miniaturefaner og underafdelingsestandarter.

Mange andre ting, som beskriver forholdene og historien ved de to regimenter, herunder mange billeder, findes udstillet.

Dronningens stol

Et af Dronningens Livregiments klenodier var dronningestolen, som blev skænket til hendes regiment af Hendes Majestæt Dronning Ingrid den 23. april 1986. Motiverne på stolen er tegnet af to dronninger i forening, nemlig Dronning Ingrid og hendes datter Dronning Margrethe II. Udover dronningestolen findes 19 håndbroderede stole, hvoraf to har broderet samtlige navne på cheferne for Dronningens Livregiment gennem perioden 1657 til 2000. De øvrige 17 stole fortæller historien om Dronningens Livregiments og Feltherrens Fodregiments slagmarker og garnisoner gennem tiderne.


Skjolde

På kanten af udstillingsdækket hænger mange skjolde, som anfører navnene på de mange slagmarker, hvor Dronningens Livregiment har kæmpet.