I forbindelse med etablering af museet:

A. Enggaard A/S

Garnisonshistorisk Selskab Aalborg

Politihistorisk Selskab

A. P. Møller og Hustrus Fond

Generalmajor F. A. von Schleppegrells Mindelegat

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Aksel C. Nielsen, Arrangement 5. maj 2000

Heinrich Thomsen A/S

Realkredit Danmark

Beredskabscenter Aalborg

Helge Petersen, Newline

Round Table 42, Nørresundby

Centrum Låse

Hendes Majestæt Dronning Ingrids Fond for Dronningens Livregiment

Rumas Kontormøbler

Christian Den Fjerdes Laugs Fond

Hjemmeværnsdistrikt Aalborg

Sergentgruppen ved Dronningens Livregiment

Dansk Industrisyndikat A/S

Hjemmeværnsdistrikt Aalborgs Pionérlaug

Siemens Technology Services Nord A/S

De Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og Omegn

Hærens Logistikskole

Spar Nord Fonden

De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg

Hærens Materielkommando

Thomsens Planteskole A/S

Dronningens Livregiments Officerskorps

Hærens Operative Kommando

Trænregimentet

Dronningens Livregiments Soldaterforening

Hærens Parkområde

Trænregimentets Soldaterforening

Ejendomsmæglernes Fond

Irma og Peter Ørum

Aalborg Fonden, Danske Bank A/S

F. Hestbech & Co. A/S

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening

Familien Hede Nielsens Fond

Kurt O. Gisselfeldt

Aalborg Garnisons Officersforening

Fibertex A/S

Messen p Nørre Uttrup Kaserne

Aalborg Kommune

Flyvestation Aalborg

Nordea Bank Danmark A/S

Aalborg Marineforening

Flyvestation Aalborgs Parolefond

Nørresundby Bank A/S

Aalborg Tekniske Skole

Flådestation Frederikshavn

Ole Neimann

10. Regiments Soldaterforening

Galleri Klithagen, ved Olav Vibild

Pensioneret personel på Flyvestation Aalborg

Garderforeningen i Nordjylland

Peter Ørums fødselsdagsvenner

I forbindelse med driften:

I forbindelse med særlige projekter: