Forplads

Foran hangaren og under halvtaget findes meget af museets tunge hærmateriel udstillet. I udstillingen indgår et større antal pansrede køretøjer og hjulkøretøjer fra den danske hær, hvoraf flere stammer fra tiden under 2. Verdenskrig og umiddelbart derefter.

I udstillingen indgår også et antal eksempler på pansrede køretøjer, som har været anvendt af Sverige, Tyskland og Warszava-pagten.

Mange af køretøjerne er stadig køreklare og demonstreres ved særlige lejligheder.

Også museets Draken jagerbomber må leve livet i det fri sammen med flere andre genstande.

Mod vest er der etableret to feltbefæstningsanlæg. Det ene er fra den kolde krigs tid bygget af trærammer og stålbuer. Det andet er fra nutiden opbygget af Hescobastion kurve.

Længst mod vest er udstillet en Centurion panserbro og en Baileybro (fra foråret 2014).

Hjulkøretøjer til børn

 

 

 

 

 

Tunge våben

På forpladsen findes endvidere et antal tunge artilleri pjecer udstillet.