Ny udstillingsplan - jpg

1. Hangaren var en del af den vandflyveplads, som blev etableret af tyskerne her på stedet umiddelbart efter besættelsen d. 9 april, 1940. Lige inden for i hangaren står en række motorcykler, hvoraf den længst til venstre er den ældste. Det er en dansk Nimbus del 1936 med en dansk Madsen 20 mm maskinkanon i sidevognsaffutage. Dette våbensystem var det mest effektive på dansk side under kampene i Sønderjylland d. 9 april, 1940. 

2. Udstillingen viser udrustning og uniformer fra en række lande under 2. Verdenskrig.

3. I politiets udstillingslokale findes gamle politiuniformer, politiskilte og våben anvendt af politiet under og efter krigen. Den. 19. september 1944 overfaldt og internerede tyskerne det danske politi.

4. Lige uden for i hangaren findes udstillingen om det fatale angreb 13. august 1940 mod tyskernes flyveplads Aalborg West. 11 britiske Blenheim bombefly blev skudt ned den dag af tyske jagere og luftværn.

5. Museet udstiller rigtig meget luftværnsartilleri. HAWK luftværnsraketterne udgjorde Danmarks langtrækkende luftværn, mens det udstillede L40 luftværnssystem var nærluftforsvaret ved flyvestationer m.m.

6. I det første rum under udstillingsdækket findes udstillingen om besættelsestiden i Danmark.

7. Udstillingen fortæller om flyvning under 2. Verdenskrig over dansk territorium.

8. Krigen i 1864 i tekst, kort og billeder. Ambulance og lægevogn fra den tid og behandlingen af sårede i 1864.

9. I det fjerde rum under udstillingsdækket vises materiel og udrustning fra Flyvevåbnet, herunder brand- og redningsudstyr. I samme rum findes også museets udstilling af signalmateriel.

10. I det sidste rum under dækket findes materiel fra Civilforsvaret, samt et eksempel på et forstærket rum, som det blev anbefalet at indrette i kælderen i 1950’erne.

11. Under trappen findes en udstilling om de militære tambourkorps, som har været oprettet ved myndighederne i Aalborg.

12. En historisk udstilling om det civile forsvars udvikling fra før 2. Verdenskrig og til nutiden.

13. En historisk udstilling om udviklingen inden for Hjemmeværnet siden oprettelsen efter 2. Verdenskrig.

14. Udstillingen indeholder museets våbenudstilling. Udstillingen om Dansk Industrisyndikats våbenproduktion fra ca. 1900 til 1960 er den mest omfattende, der findes.

15. I hærens udstillingslokale vises samtlige de typer af feltuniformer, som har været anvendt af den danske hær siden 1842. En lille udstilling om den tidlige udvikling af Jægerkorpset siden oprettelsen af 1962.

16. Lige uden for, findes først en udstilling af landminetyper og næst efter den historiske udstilling om det danske flyvevåben.

17. Gå en tur mellem de forskellige jagerfly, som museet udstiller. De har alle været stationeret pa Flyvestation Aalborg og er i den originale bemaling.

18. Tag en tur op over udstillingsdækket via den østlige trappe. Først kommer særudstillingen om Den Kolde Krig 1945 – 1989 og herefter findes et antal luftværnskanoner af forskellig type, hvoraf de ældste stammer fra tiden før 2. Verdenskrig. I den vestlige ende findes en omfattende udstilling af morterer.

19. Garnisonsudstillingen findes på 1. sal og omfatter gallauniformer og en historisk udstilling om Aalborg som landets største garnisonsby gennem mange år. I de to inderste rum findes udstillinger om de to regimenter af kamptropperne, som efter krigen har været i Aalborg. På den anden side er en særudstilling om Besættelsen og Befrielsen i Aalborg.

20. I den vestlige udstillingshal er hovedparten af museets hjulkøretøjer udstillet. Der er gamle hestekøretøjer, lastvogne fra 2. Verdenskrig samt nyere køretøjer. Endvidere findes en flot samling af brandkøretøjer fra Redningsberedskabet og fra Flyvevåbnet.

21. I bunkeren er der udstilling om flyvepladserne i Aalborg og Flygtningelejrene i Aalborg fra 1945.

22. De demilitariserede panserkøretøjer er permanent ødelagt. De er åbne og man må gerne kravle ind i køretøjerne.

23. Under det store halvtag findes museets øvrige pansrede køretøjer. De er alle intakte og flere af dem kan stadig køre. Derfor er kørerrummene ikke tilgængelige, men nogle af køretøjerne er delvis tilgængelige. Under den vestlige del af halvtaget findes en omfattende udstilling af dansk artilleri siden krigen.

24. Der kan siges rigtig meget mere om museets udstillinger, men det kan man selv læse sig til, da der overalt er omfattende skiltning i udstillingerne på dansk, tysk og engelsk.