Du kan som frivillig blandt andet løse nogle af nedenstående opgaver. Lyder disse som noget for dig, så kontakt os, så du kan blive en del af et stærkt team og yde en god indsats!

Bygninger og arealer

Deltagelse i indre og ydre vedligeholdelse af bygninger og arealer

Effekter

Deltagelse i renovering og vedligeholdelse af effekter på museet

Registrering

Deltagelse i registrering af effekter, bøger og dokumenter

Bemanding af reception

Indgå i det ”team”, der bemander receptionen i weekender og på helligdage

Guide

Være guide på museet og giv rundvisninger til besøgende grupper

Planlægning

Indgå i planlægning og gennemførelse af specialudstillinger og arrangementer