Indholdet af denne fane på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums hjemmeside er et supplement til bogen ”Trænregimentets 70 år – et historisk tilbageblik”. Indholdet af hjemmesiden er dels de tillæg, der henvises til i bogen og dels publikationer, regimentsblade etc., der er med til at beskrive regimentets historie. For yderligere information og nyheder om regimentet i dag henvises til Trænregimentets hjemmeside på internettet.

 

Indholdet er opdelt i kronologisk i samme orden som bogens kapitler:

1. Perioden 1864 – 1976.

2. Perioden 1976 – 1989.

3. Perioden 1990 – 1999.

4. Perioden 2000 – 2021.

5. Omkring regimentet.

 

Indenfor hver periode kan man finde tillæggene til bogen, regimentsblade og billeder fra perioden. 


1. Kapitel: 1864 – 1976

– Bøger om Trænregimentets historie.

– Regimentsbladet 1967 – 1976.

– Billeder 1864 – 1976.

 

2. Kapitel: 1976 – 1989

– Tillæg til ”Trænregimentet 70 år – et historisk tilbageblik”.

                      – Øvelsesstøtteorganisation (ØSO)

– Regimentsbladet 1976 – 1989.

– Billeder 1976 – 1989.

 

3. Kapitel: 1990 – 1999

– Tillæg til ”Trænregimentet 70 år – et historisk tilbageblik”.

– Golfen, AFOR mv. – MJ L. Hollænder.

                      – AFOR – KN H.B. Kjær.

                      – AFOR – KN H.B. Kjær.

                      – UNMOT – MJ S.T.P. Mogensen.

– Logistisk Støttegruppe 1994 – 2004                                                                            

– Forsyningstroppernes skoler indtil 2009.

                      – UNPROFOR – OKS B.D. Mogensen.

                      – UNPROFOR                – KN J.K. Torp.

                      – SFOR – MJ J.E. Elgaard.

                      – NSE PECS – MJ Riecke.

                      – NSE PECS – KN C. Mortensen

                      – Trænregimentet og skolen – OL N.A. Jensen.

– Regimentsbladet 1990 – 1999.

– Billeder 1990 – 1999.


4. Kapitel: 2000 – 2021

– Tillæg til ”Trænregimentet 70 år – et historisk tilbageblik”.

– Single Point of Contact. Det Danske Internationale Logistikcenter2001 – 2014.

                      – Artikel: ”Alle taler om det, men ingen gør noget ved det” af OL S. Flügge.

– Artikel: ”Hærens Fremtid” af OB B. Hesselberg.

– Artikel: ”Expeditionary Logistics” af OB C.M. Schmidt og OB P.K. Pedersen.

– Artikel: ”Værnepligtige: Uddannelse i fredsbevarende operationer”.

– Artikel: ”Værnepligtige: Brand, miljø og redning”. 

– Artikel: ”Værnepligtige: Kontroløvelse”.

– Artikel: ”Værnepligtige på retræte”.         

– IRAK, Hold 1 – KN C. Mortensen.

– LOGCOY IRAK – KN L. Rix m.fl.

– AFGHANISTAN – ”Mobile operationer” SG O’Leary. 

– AFGHANISTAN – ”Logistikken er aldrig arbejdsløs” PL L. Nielsen.

– AFGHANISTAN –  en række tema-artikler.

– UNMEE – MJ J.-E. Bjørklund.

– UNIFIL – Friederike Helbo, Presseofficer.

– UNIFIL – ”Kompagniet, der ikke kom afsted” – KN S.A. Strunge.

– Regimentsbladet 2000 – 2019.

– Billeder 2000 – 2021

 

5. Kapitel: omkring regimentet

 

– Tillæg til ”Trænregimentet 70 år – et historisk tilbageblik”.

                      – 1. Trænbataljon 1880 – 1980. 

 

– Billeder mv. ”Omkring regimentet”.

                – Billeder.

– Tjenestegrensinspektører

– Regimentschefer JTRR og TRR

– Regimentschefer STRR

 

Links


– Trænregimentets hjemmeside

– Trænregimentet på Facebook.

– Militærpolitiets hjemmeside

– Militærpolitiets Facebook.

– Trænregimentets Soldaterforenings hjemmeside.

– DANILOG/STRR Soldaterforenings hjemmeside.